บริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (B2B CRM )

B2B CRM คือ Platform ที่ช่วยให้ Brand สามารถ เชื่อมต่อ ร้านค้า , พนักงานขาย, พนักงานกิจกรรม , ผู้บริหารขาย โดยการรวบรวมข้อมูลร้านค้าพร้อมประวัติการซื้อ ทำการจัดระดับร้านค้า กระตุ้นการซื้อสินค้าด้วยการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เงินรางวัล, ผลตอบแทน การคะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล โดยช่วยให้ Brand สามารถสื่อสารโปรโมชั่นใหม่, ซื้ออีกเท่าไหร่ถึงปิดเป้าขาย, ผลตอบแทนที่ได้รับจากการซื้อสินค้าหรือร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ยังรองรับร้านค้าสั่งซื้อสินค้ามายัง Brand หรือ ตัวแทนจำหน่าย ด้วย E-ordering ​

Customer

Customer

Promotion

Incentive / Sales Target

การสร้างแรงจูงใจ
สร้างเป้าหมายให้กับร้านค้า

Incentive / Sales Target

การสร้างแรงจูงใจ
สร้างเป้าหมายให้กับร้านค้า

Loyalty Program​

จัดการข้อมูลสมาชิก
จัดการคะแนน
จัดการรางวัล

Communication

Communication

Contact Center

การจัดการช่องทางการติดต่อ

PDPA Centralized​

การจัดการ PDPA

PDPA Centralized​

การจัดการ PDPA

Activity / Survey

การจัดการกิจกรรมและแบบสำรวจ

รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย

รองรับการเชื่อมต่อกับ​ Line OA หรือ แบบ Android/IOS  App ​โดยสามารถสั่งสินค้าผ่านระบบ ​E-Ordering ได้​

ทำไมต้องใช้ B2B

performance

เพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความซับซ้อนของงานขาย และช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานของพนักงานขาย

standard

สร้างมาตรฐาน

สร้างมาตรฐานให้กับร้านค้า มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงมี KPI ชี้วัดที่จับต้องได้

communicate

มีช่องทางการสื่อสาร

มีช่องทางการสื่อสารที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ช่วยลด gap ในการสื่อสารให้แม่นยำ และตรงตามเป้าหมาย

incentive2

เพิ่มแรงจูงใจ

เพิ่มแรงจูงใจในการขายให้กับพนักงานขาย และร้านค้า รวมถึงช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านค้าจากการตั้งเป้าหมาย ผ่านสิทธิประโยชน์ และผลตอบแทนต่างๆ

connected

เชื่อมโยง

เชื่อมโยงทุกๆส่วนงานเข้าหากัน ลูกค้าร้านค้า พนักงานขาย ผู้จัดการ ผู้บริหาร ทีมกิจกรรม Merchandiser ​

หากต้องการราคาสำหรับลูกค้า Enterprise

Verified by MonsterInsights