Mudjai CRM

MudJai CRM ช่วยจัดการการดูแลลูกค้าให้เป็นระบบแบบครบทุกมุมมอง โดยการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทำ Data Driven Strategy เพื่อให้เจ้าของธุรกิจ รู้จัก รู้ใจ รู้ลึกถึงความต้องการของลูกค้าที่ซ่อนอยู่ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลของลูกค้าจากทุกช่องทางที่ถูกรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายก่อนใช้งานจริงได้อย่างแม่นยำ และยังช่วยลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและวิเคราะห์รายงาน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน ผ่านการใช้งาน MudJai CRM แบบไม่ต้องลงทุนเงินก้อนใหญ่แต่ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอน

Mudjai

MudJai CRM ช่วยจัดการการดูแลลูกค้าให้เป็นระบบแบบครบทุกมุมมอง โดยการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทำ Data Driven Strategy เพื่อให้เจ้าของธุรกิจ รู้จัก รู้ใจ รู้ลึกถึงความต้องการของลูกค้าที่ซ่อนอยู่ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลของลูกค้าจากทุกช่องทางที่ถูกรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายก่อนใช้งานจริงได้อย่างแม่นยำ และยังช่วยลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและวิเคราะห์รายงาน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน ผ่านการใช้งาน MudJai CRM แบบไม่ต้องลงทุนเงินก้อนใหญ่แต่ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอน

Mudjai

MudJai CRM ช่วยจัดการการดูแลลูกค้าให้เป็นระบบแบบครบทุกมุมมอง โดยการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทำ Data Driven Strategy เพื่อให้เจ้าของธุรกิจ รู้จัก รู้ใจ   รู้ลึกถึงความต้องการของลูกค้าที่ซ่อนอยู่ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลของลูกค้าจากทุกช่องทางที่ถูกรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายก่อนใช้งานจริงได้อย่างแม่นยำ และยังช่วยลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและวิเคราะห์รายงาน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน ผ่านการใช้งาน MudJai CRM แบบไม่ต้องลงทุนเงินก้อนใหญ่แต่ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอน

Features

lead n customer listing

Lead, Customer Management

เห็นข้อมูลความเคลื่อนไหวของลูกค้าในทุกช่องทาง

product management

Sales Predictive

วิเคราะห์ข้อมูลหากลุ่ม 80/20 เพื่อเพิ่มโอกาสและยอดขายอย่างต่อเนื่อง

call history

Contact Center Management

ใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการได้ในทันที

channel management

Marketing Campaign

มอบข้อเสนอที่ตรงใจ ถูกช่องทาง ถูกเวลาที่ลูกค้าต้องการ

rewards catalog

Loyalty Program

ให้รางวัลถูกคนเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และความภักดีให้อยู่กับเราตลอดไป

lead n customer listing

Lead, Customer Management

เห็นข้อมูลความเคลื่อนไหวของลูกค้าในทุกช่องทาง

product management

Sales Predictive

วิเคราะห์ข้อมูลหากลุ่ม 80/20 เพื่อเพิ่มโอกาสและยอดขายอย่างต่อเนื่อง

call history

Contact Center Management

ใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการได้ในทันที

channel management

Marketing Campaign

มอบข้อเสนอที่ตรงใจ ถูกช่องทาง ถูกเวลาที่ลูกค้าต้องการ

rewards catalog

Loyalty Program

ให้รางวัลถูกคนเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และความภักดีให้อยู่กับเราตลอดไป

ทำไมถึงต้องใช้ Mudjai CRM

touch-screen

มีความยืดหยุ่น

และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจเพื่อต่อยอดความสำเร็จ

corruption2

ปิดการขายได้รวดเร็ว

ด้วยการวางแผนโปรโมชันทั้งแบบครั้งเดียว แบบประจำ หรือแบบกระตุ้นซ้ำในหลายแพลตฟอร์ม

mobile-app2

ติดตั้งง่าย สะดวก

รวดเร็ว เหมาะในการทำโปรโมชันแบบครบวงจร และปรับเนื้อหาให้เข้ากับพฤติกรรมของลูกค้า

dashboard2

รายงานและแสดงผลแบบเรียลไทม์

แสดงแนวโน้มของการขาย ให้ข้อมูลในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการเพิ่มยอดขายและขยายผลิตภัณฑ์ในการขายให้ลูกค้าในทุกช่องทาง 

global-market2

เชื่อมโยงทุกแพลตฟอร์ม

เข้าด้วยกันอย่างง่ายดาย เช่น มาร์เก็ตเพลส เฟสบุ๊ก ไลน์ ออฟฟิเชียล

cost2

ค่าใช้จ่ายไม่แพง

ชำระค่าบริการบนแพลตฟอร์ม SaaS โดยการสมัครสมาชิกรายเดือน

touch-screen

มีความยืดหยุ่น

และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจเพื่อต่อยอดความสำเร็จ

corruption2

ปิดการขายได้รวดเร็ว

ด้วยการวางแผนโปรโมชันทั้งแบบครั้งเดียว แบบประจำ หรือแบบกระตุ้นซ้ำในหลายแพลตฟอร์ม

mobile-app2

ติดตั้งง่าย สะดวก

รวดเร็ว เหมาะในการทำโปรโมชันแบบครบวงจร และปรับเนื้อหาให้เข้ากับพฤติกรรมของลูกค้า

dashboard2

รายงานและแสดงผลแบบเรียลไทม์

แสดงแนวโน้มของการขาย ให้ข้อมูลในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการเพิ่มยอดขายและขยายผลิตภัณฑ์ในการขายให้ลูกค้าในทุกช่องทาง 

global-market2

เชื่อมโยงทุกแพลตฟอร์ม

เข้าด้วยกันอย่างง่ายดาย เช่น มาร์เก็ตเพลส เฟสบุ๊ก ไลน์ ออฟฟิเชียล

cost2

ค่าใช้จ่ายไม่แพง

ชำระค่าบริการบนแพลตฟอร์ม SaaS โดยการสมัครสมาชิกรายเดือน

สนใจทดลองใช้งาน Mudjai CRM

Verified by MonsterInsights