ขายสินค้าสำหรับพนักงานขายบน Mobile (SFA)

mobile salesforce automation system

Mobile Application สำหรับพนักงานขายยุคใหม่ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย รองรับการขายทั้ง Presale และ vansale มีการวัดผล KPI อย่างเป็นระบบ พร้อมเชื่อมต่อระบบชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและ PromptPay Qrcode

Customer Profile

Route Plan & Check in / Out

Route Plan & Check in / Out

Stock Counting

Sales Order

Sales Order

Collection

News & Documents

News & Documents

Survey / Photo

Reports

SFA summary sales performance

Reports

SFA summary sales performance

Reports

Customer’s Visiting and Purchasing History

ยืนยันการจัดส่ง และเก็บเงิน (POD / COD)

Proof of Delivery / Cash on Delivery

ระบบสำหรับพนักงานส่งสินค้า, ระบบจัดแผนขนส่ง, บันทึกสถานะการส่งสินค้า พร้อมถ่ายรูปบันทึกพิกัดและลายเซ็นต์รองรับการเก็บเงิน cod และ ccod ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อสินค้า ช่วยลดแรงงานในการทำงานได เพื่มประสิทธิภาพการอัพเดตข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีการคำนวณข้อมูลได้อย่างแม่นยำ เพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อ เพิ่มยอดขายจาก COD สร้างความมั่นใจ ความประทับใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร

ทำไมถึงต้องใช้ SFA ของ Salestools

piggy-bank

ลดต้นทุน

 • เพิ่มจำนวนในการเข้าเยี่ยมชมร้านค้า ได้มากถึง 15 ร้านต่อวัน
 • บริหารการเก็บหนี้ค้างชำระได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดการเกิดทุจริตจากการขาย
 • ช่วยพนักงานขายวางแผนการเข้าเยี่ยมและวางแผนการเบิกสินค้าได้อย่างแม่นยำ
startup

เพิ่มประสิทธิภาพ

 • ช่วยวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • สามารถใช้งาน Mobile App ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 • ลดความซับซ้อนของงานขาย และช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน
 • จัดเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
profits-2

สร้างยอดขาย

 • ช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
 • เพิ่มโอกาสปิดการขายของพนักงานขายได้มากขึ้น
 • วางแผนเข้าพบลูกค้าเก่าได้มากขึ้น
community

มาตรฐาน

 • การใช้ Reports และ Dashboards เพื่อรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ 
 • ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดลำดับความสำคัญและเสนองานขายได้อย่างแม่นยำและมีมาตรฐาน
 • พนักงานขายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
award

สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
 • พนักงานขายมีความเป็นมืออาชีพจากการทำงานโดยข้อมูล
 • ยกระดับมาตรฐานองค์กร

ราคาสำหรับลูกค้า SME

เริ่มต้นใช้บริการ Salestools เพื่อรับส่วนลดพิเศษทันที

1 เดือน

฿900 / เดือน / 1 พนักงานขาย
 • ระบบ DMS
 • ระบบ SFA
 • Online Training
 • Customer Support (ตามเวลาทำการ)

หากต้องการราคาสำหรับลูกค้า Enterprise