Software Develop - Front End/Back End

จำนวนที่รับ : 3
โอกาสในการเรียนรู้และฝึกงานในด้าน
  • พัฒนาระบบงานภายในองค์กร Web Application หรือ Mobile Application
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ระดับปริญญาตรี สาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจ C#, Java, Java Script, Flutter
  • มีความรู้พิ้นฐานด้านฐานข้อมูล SQL
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • ต้องการผู้ที่เรียนรู้รวดเร็วและมีแรงจูงใจในตัวเอง
ส่งอีเมล์สมัครมาได้ที่
ฝ่ายบุคคล
pitcha.w@caninnovation.co.th, rattana.c@caninnovation.co.th
CAN Innovation Co., Ltd.
88/62-63 รามคำแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร: 064-257-7068

สวัสดิการ

com free
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
ice-cream
ฟรีไอศกรีมทุกเดือน
taining
เทรนนิ่ง
Verified by MonsterInsights